Istorija

1990 m. kovo 7 d. Kretingos miesto pietiniame pakraštyje atidaryta nauja įstaiga - Kretingos miesto vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“. Dvylikos grupių darželio raktai perduoti vedėjai Berutai Dirvonskienei. Septyniose grupėse suskambo vaikučių balsai.

1990 m. rugsėjo 1 d. įstaigos bazėje atidaryta Kretingos 4-osios vidurinės mokyklos pirma klasė.

1992 m. rugsėjo 1 d. įstaiga likviduota ir įsteigtas Kretingos miesto darželis-pradinė mokykla „Nykštukas“. Tuo metu veikė trys pradinės klasės ir keturios ikimokyklinio ugdymo grupės.

1992 m. gruodžio 1 d. atidaryta viena savaitinė grupė. Jau pirmą darbo mėnesį grupėje buvo ugdomi 8 vaikai, kurių tėvai neužtikrino reikiamos jų priežiūros. Netrukus darbą šioje grupėje teko organizuoti ištisą parą, nes apgyvendintų vaikų skaičius sparčiai augo.

1993 metais įstaigoje veikė 6 pradinės klasės ir 5 darželio bei savaitinės grupės.

1994 m. rugsėjo 1 d. įstaiga reorganizuota į Kretingos miesto vaikų globos namus-pradinę mokyklą. Šešiose klasėse mokėsi 104 pradinukai, dviejose darželio grupėse buvo ugdoma 40 vaikų bei 44 vaikai gyveno keturiose globos šeimynose.

1995 m. įstaigoje veikė 5 pradinės klasės, 5 globos šeimynos ir 2 darželio grupės.

1997 m. įstaigoje veikė 5 pradinės klasės, 5 globos grupės ir 3 ikimokyklinės grupės.

1998 m. įstaigoje veikė 5 pradinės klasės, 6 globos šeimynos ir 1 ikimokyklinė grupė.

1999 m. įstaigoje veikė 5 pradinės klasės, 6 globos šeimynos ir 1 ikimokyklinė grupė.

2000 m. įstaigoje veikė 3 pradinės klasės, 6 globos šeimynos ir 2 ikimokyklinės grupės.

2001 m. - 2002 m. įstaigoje veikė 3 pradinės klasės, 5 globos šeimynos ir 2 ikimokyklinės grupės.

2002 m. rugsėjo 1 d. įstaiga reorganizuota į Kretingos vaikų globos namus.

2003 m. balandžio 1 d. įstaiga reorganizuota į Kretingos socialinių paslaugų centrą. Įstaigos struktūrą sudarė – Pagalbos šeimai ir krizių tarnyba, Globos tarnyba, Vaikų skyrius. Tarnyboms vadovavo Diana Špučienė, Laima Bušmaitė ir Vilma Miltakienė. Nuo 1990 metų įstaigos direktoriaus pavaduotoja dirba Virginija Narbutienė.

2006 m. kovo mėn. atsidarė Dienos veiklos tarnyba (vadovė – Vilma Miltakienė). Buvo pakeisti kitų tarnybų pavadinimai: Pagalbos šeimai tarnyba (vadovė – Diana Špučienė), Vaikų globos (rūpybos) tarnyba (vadovė – Laima Bušmaitė).

2009 m. kovo 30 d. įstaigoje pradėtos teikti dienos socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir suaugusiems neįgaliems asmenims.